คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ในห้อข้อ”เกณฑ์การประเมิน AUN QA Version 4.0”

15/11/2565 15:05:06น. 447
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และผู้บริหาร ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ในห้อข้อ”เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN QA Version 4.0” และได้ Work Shop พร้อมนำเสนอการเขียนเล่ม SAR ของแต่ละหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA Version 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร

โดยการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN QA Version 4.0 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และเขียนเล่ม SAR ของแต่ละหลักสูตร   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 15:05:06น. 447
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ในห้อข้อ”เกณฑ์การประเมิน AUN QA Version 4.0”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน