คณะเกษตร ม.พะเยา ร่วมทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสม ผลักดันและส่งเสริมผลผลิตข้าวโพดพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน

16/11/2565 10:06:36น. 114
คณะเกษตร ม.พะเยา ร่วมทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสม ผลักดันและส่งเสริมผลผลิตข้าวโพดพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานหน่วยทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมภายใต้ “โครงการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมทีมวิจัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

  

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมคัดเลือกและประเมินพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาไปเป็นพันธุ์การค้าและส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยจะร่วมกันติดตาม วิเคราะห์ และร่วมประเมินผลระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการในแต่ละพื้นที่ปลูกทดสอบ (location) โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนส่งพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมทดสอบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง, บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จำกัด, บริษัท สุภิราชการเกษตรป้าว จำกัด และบริษัท นอร์ทเทอร์น ซิดส์ จำกัด ในพื้นที่ปลูกทดสอบ ได้แก่ จังหวัด พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ ระยะเวลาดำเนิน เดือนมิถุนายน 2565 - มกราคม 2566

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
16/11/2565 10:06:36น. 114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตร ม.พะเยา ร่วมทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสม ผลักดันและส่งเสริมผลผลิตข้าวโพดพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ # มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน