พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

16/11/2565 15:06:08น. 319
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเพิ่มการรับรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดรายได้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าลายเชียงแสนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นางสุนีย์ พลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสนและทีมงาน บ้านสบคำ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการทอผ้า ขบวนการย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ (สีม่วง สีเหลือง สีแดง ฯลฯ) การทอผ้าลวดลายต่าง ๆ ประกอบด้วย ลายขอพันเสาร์ ลายมะลิ ลายกาแล ลายเสือย่อย ลายไข่ปลา และลายหงส์ดำ

นอกจากนี้ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้รับชมการสาธิตวิธีการทอผ้าลวดลายต่าง ๆ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายจะได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสน ช่องทางการติดต่อ วิธีการสั่งซื้อ สั่งจอง และเผยแพร่สู่สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน ก่อให้เกิดร้ายได้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และยังเป็นการช่วยขจัดความยากจนของสัมคม ชุมชนต่อไป อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
16/11/2565 15:06:08น. 319
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน