คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

17/11/2565 16:16:15น. 98
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่ชุมชน ร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้แก่

1. การบรรยายในหัวข้อ “PHYSICAL AND BIOLOGICAL OPTIMIZATION OF MICRO- AND NANO- SIZED PARTICLES AS IMMUNE ADJUVANTS”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

บรรยายโดย ดร. เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2. การบรรยายในหัวข้อ “NATURAL PRODUCT RESEARCH FOR HEALTH AND WELLNESS”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

บรรยายโดย ดร. เภสัชกรหญิง พนิดา ศุพิรัตน์วนิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

3. การบรรยายในหัวข้อ “STEP-BY-STEP GUIDE: HOW TO WRITE AND PUBLISH A PAPER”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ที่แนบมาด้วยนี้

ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้อง Co-Learning Space คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะเภสัชศาสตร์

#มหาวิทยาลัยพะเยา

#SPS_SDG4 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
17/11/2565 16:16:15น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน