กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) คณะรัฐศาสตร์ฯ

22/11/2565 13:18:38น. 121
ถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์

          วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนิน ‘กิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์’ เกี่ยวกับ ‘นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ’ ภายใต้โครงการ ‘นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ’ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร และ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร นำทีมนักวิจัยในโครงการ ประกอบด้วย รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง, ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ และเลขานุการโครงการ คุณภัทธิญา จินดาคำ ดำเนินกิจกรรมกันอย่างคึกคักและมีส่วนร่วม ทั้งกลุ่มแกนนำและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง รวมไปถึงแกนนำของกลุ่มผ้าพิมพ์ลายใบไม้ พระธาตุขิงแกง ที่ได้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการฯ นี้มาตั้งแต่ต้น

          ในคราวเดียวกันนี้ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อประเด็นการถอดบทเรียนฯ อย่างเข้มข้นและสนุกสนาน อีกทั้งไม่พลาดที่จะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริและพูดคุยสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกนนำกลุ่มวิสาหกิจฯ ซึ่งถือเป็นนวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบของโครงการฯ นี้


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) คณะรัฐศาสตร์ฯ

#ถอดบทเรียน #วิดีทัศน์ #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์1ใน10ที่น่าอยู่น่าสนุกน่าเรียนที่สุด #กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายใบไม้พระธาตุขิงแกง #ชุมชนนวัตกรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน