กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ

22/11/2565 14:41:58น. 74
มหาวิทยาลัยพะเยา
        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่านวิจัยและนวัตกรรม และนางสาวอัญชลี เทียมคีรี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) วิทยาลัยการจัดการ โครงการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร เป็นหัวหน้าโครงการ      
  โครงการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ เป็นนวัตกรรมกระบวนการเป็นส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงชุมชนเบญจรงค์ดอนไก่ดี ที่มีวัตถุประสงค์สร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ นวัตกรรมเชิงบริการเพื่อการพัฒนา การนำแผนลงสู่การดำเนินการ การประเมินผลและปรับแผนในรูปวงจร (Cyclic) ของตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมคิดร่วมทำ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเบญจรงค์ดอนไก่ดี โดยชุมชนใช้นวัตกรรมด้านเชิงบริการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
22/11/2565 14:41:58น. 74
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาลัยการจัดการ #universityofphayao
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน