กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

22/11/2565 16:13:25น. 112
มหาวิทยาลัยพะเยา
        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลานิลเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข เป็นหัวหน้าโครงการ

        โครงการดังกล่าวดำเนินกิจกรรมตามแนวความคิดของนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้อั่วของชุมชนนวัตกรรม และแนวคิดด้านการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้อั่วของชุมชนนวัตกรรม

        ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลานิลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพะเยาเวลเนส ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และ 2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลานิลในจังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน,วงเดือน ศรีบุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
22/11/2565 16:13:25น. 112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #University Of Phayao #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #ชุมชนนวัตกรรม
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน