บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน จังหวัดพะเยา

22/11/2565 16:21:33น. 104
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธ์ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปรึกษาหารือกับคุณอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน จังหวัดพะเยา อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีนโยบายขยายพื้นที่เรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพในศูนย์สามวัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา และศูนย์สามวัยตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ เป็นพื้นที่นำร่องอีกด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2565 16:21:33น. 104
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน