บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2/2565

22/11/2565 16:29:05น. 92
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปี 2565 และ รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เมื่อปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการในสังกัด เตรียมข้อเสนอชุดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2565 16:29:05น. 92
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2/2565

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน