บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ Politeknik Pariwisata Bali

23/11/2565 8:52:26น. 115
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เดินทางไปยังโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี (Politeknik Pariwisata Bali), ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเพื่อยกระดับตำแหน่งทางวิชาการ กับ Drs. IDA BAGUS PUTU PUJA M.Kes ผู้อำนวยการโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี (Politeknik Pariwisata Bali),และ Drs. IGS AGUNG SUPRASTAYASA, M.Ed. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการชุมชน โปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี (Politeknik Pariwisata Bali) และผู้ที่เกี่ยวข้อง


โดยการเข้าปรึกษาหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ของบุคลากรทั้งสองสถาบัน, เพื่อสร้างความร่วมมือ สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองสถาบัน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสองสถาบัน เพื่อให้นิสิตจากทั้งสองสถาบันสามารถได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ และเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถาบันของทั้งสองฝ่าย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2565 8:52:26น. 115
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ Politeknik Pariwisata Bali

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน