การสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมสำหรับ AUN QA 4.0

23/11/2565 8:57:31น. 165
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดโครงการทบทวนและประเมินคุณภาพหลักสูตร ให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อการสื่อใหม่  ระหว่างวันที่ 21-22  พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี  เพื่อทบทวนและประเมินหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนมาตลอด 1 ปี  เพื่อให้สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความทันสมัยและก้าวนำการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาขาฯ ได้ให้ความสำคัญ และกำหนดให้เป็นโครงการประจำปีของสาขาอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2565 8:57:31น. 165
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน