กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

23/11/2565 9:53:57น. 384
มหาวิทยาลัยพะเยา
        เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่ดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ทองแดง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายใต้โครงการนวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิง ชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ


        โดยโครงการดังกล่าว เป็นการนำนวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบขึ้น เพื่อช่วยยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริด้วยนวัตกรรมกระบวนการ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรชุมชนด้านการตลาดบนฐานการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งมุ่งเน้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อแสวงหาความรู้ ความจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรวจสอบได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้เห็นปัญหาของตัวเองและเห็นทางแก้หรือทางออกจากปัญหาโดยลงมือปฏิบัติจริงได้ผลจริงแก้ปัญหาได้จริง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
23/11/2565 9:53:57น. 384
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน