หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์

24/11/2565 9:56:26น. 274
#หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชาสัมมนาได้จัดการบรรยายทางวิชาการเสริมความรู้ ในหัวข้อ "แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์" ได้รับเกียรติจาก ดร.ราชันย์ บุญธิมา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมี Onsite และ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องR808 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
24/11/2565 9:56:26น. 274
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน