ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ ภูพันนา นิสิตรหัส 63 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565

26/11/2565 12:48:27น. 512
ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ ภูพันนา นิสิตรหัส 63  ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565
   วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ ภูพันนา นิสิตรหัส 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” เป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการคัดเลือก นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้อุทิศตนให้แก่การศึกษาหาความรู้ มีผลการเรียนทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ดีเด่น และมีผลงานทางการศึกษาที่มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้เป็นที่ประจักษ์เป็นผู้มีจริยธรรมและจิตอาสา ตั้งใจศึกษา เรียนรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทเสียสละ เป็นที่ยอมรับและยกย่องของคณาจารย์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นิสิตนักศึกษาผู้อื่นได้ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ในโอกาสต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/11/2565 12:48:27น. 512
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ ภูพันนา นิสิตรหัส 63 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน