คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านสื่อของ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความต้องการกำลังคนของธุกิจสื่อในอนาคต

29/11/2565 14:14:40น. 430
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบ MR. Anousit Koulavong, CEO of  Actionprop Laos Group company ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ Streaming TV และ Digital platforms ที่พัฒนาขึ้นโดยคนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความต้องการกำลังคนของธุกิจสื่อในอนาคต พร้อมกับมีข่าวดีที่ทางบริษัทยินดีรับนิสิตฝึกงานของหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และนิสิตด้านการพัฒนา Application จากมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/11/2565 14:14:40น. 430
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน