คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

29/11/2565 16:18:34น. 191
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย ดร.ภญ.พิมพ์ชนก จรุงจิตร อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้หัวข้อ "Current Biomedical Research and Innovation 2022"

โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Keynote Speaker "อนาคตของนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย"

 

โดยภายในโครงการดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Symposium : ปัญหาและอนาคตของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา

#Pharmacy #UniversityofPhayao

#SPS_SDG3 #SPS_SDG4

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

#SchoolofMedicine  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/11/2565 16:18:34น. 191
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

#คณะเภสัชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน