กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์

7/12/2565 16:57:24น. 304
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร วิทยาลัยการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น เพื่อเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บ้านแม่ต๋ำภูมินทร์ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

        โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น เพื่อเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation – action research) ในกลุ่มอาหารพื้นถิ่น ชุมชนบ้านแม่ต๋ำภูมินทร์ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาบริบทของพื้นที่ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ห่อนึ่งไก่” และนำมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการผลิตอาหารตามหลักปฏิบัติที่ดี และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มฯ อาศัยการทำงานร่วมกับ กลุ่มอาหารพื้นถิ่น ชุมชนบ้านแม่ต๋ำภูมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุดาพร อาจหาญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
7/12/2565 16:57:24น. 304
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #ชุมชนนวัตกรรม # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน