หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ รายวิชาสัมมนา ในหัวข้อ "สถิติและการออกแบบวิจัยเพื่อการศึกษาโมเดลโครงสร้าง"

19/12/2565 15:24:27น. 579
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ รายวิชาสัมมนา

    วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา สัมมนา ได้จัดการบรรยายทางวิชาการเสริมความรู้ ในหัวข้อ "สถิติและการออกแบบวิจัยเพื่อการศึกษาโมเดลโครงสร้าง" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วัฒนา สุนทรธัย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

   ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมี Onsite และ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องR805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Facebook: https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

🌐Website: http://www.upcm.up.ac.th/ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
19/12/2565 15:24:27น. 579
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน