ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

21/12/2565 10:45:07น. 203
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย นำโดย นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป ต้อนรับคณะฝึกอบรมจากรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น ผู้บริหารโรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่บุคคลมือเปล่า การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับจราจร การรายงานเหตุการณ์ แผนเผชิญเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การประชาสัมพันธ์และการบริการ การปรับปรุงบุคลิกภาพและตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกาย รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อีกด้วย


วิทยาเขตเชียงรายได้ให้ความร่วมมือและให้บริการด้านสถานที่แก่ รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำหรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 17: Partnership for the Goals หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
21/12/2565 10:45:07น. 203
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

#ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย #องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน