สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

27/12/2565 15:49:54น. 246
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  และกิจกรรมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ


     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมเสวนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Higuchi Keiichi กงสุลใหญ่ และ Mr. Hiromi Shinzeki รองกงสุล สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในครั้งนี้ มีอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย Dr. Isao Yamaki และ Mr. Toshiaki Kanaya พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) โดยมี อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร

     ในครั้งนี้ มีนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางสาวภควดี ศรีเจริญ นางสาวณัฏฐินันท์ กันภัย นายธนกฤต ทองสุข และ นางสาวเกศนภา บุญประเสริฐ

 

ข้อมูล / ภาพ: Facebook Page: Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies

                      อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   Facebook Page: Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
27/12/2565 15:49:54น. 246
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน