คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

28/12/2565 13:36:14น. 115
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม และการประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม และได้มีการบรรยาย เทคนิคในการก้าวสู่ EdPEx 200 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งมีการประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ร่วมกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/12/2565 13:36:14น. 115
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน