วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรกับแนวคิด Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

29/12/2565 8:34:56น. 192
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรกับแนวคิด Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
   เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรกับแนวคิด Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนา สิริตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์และการมองภาพอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อผลิตแผนงานและแนวทางการ ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
29/12/2565 8:34:56น. 192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรกับแนวคิด Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน