นักวิจัยทางด้าน Molecular toxicology จาก Institut Jean Lamour, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

29/12/2565 11:23:55น. 145
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยทางด้าน Molecular toxicology จาก Institut Jean Lamour, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส

ในช่วงระหว่าง วันที่  12 - 22 ธันวาคม  2565  Prof.Dr. Olivier Joubert  นักวิจัยทางด้าน Molecular toxicology จาก Institut Jean Lamour, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส มาเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ในฐานะหัวหน้าโครงการฝ่ายฝรั่งเศส ในโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme 2022 - 2023 เข้าพบปะ อธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  และพบปะพูดคุยกับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว  โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัย กับทีมนักวิจัยไทย ดร. พิมพ์ชนก จรุงจิตร  รศ.ดร. นันทกา โกรานา  ผศ.ดร. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง  ผศ.ดร. คณาทิพย์ สิงห์สาย ดร. อาทิตา ดิจค์สตรา  และ งานบุคลากร นางสาว ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ นอกจากนี้ยังให้เกียรติบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ New insights of toxicology at Université de Lorraine ในวันที่  19 ธันวาคม 2565  ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ท่านคณบดี ตลอดจนทีมงานบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ทำให้การดำเนินงานสำเร็จไปด้วยดี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/12/2565 11:23:55น. 145
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยทางด้าน Molecular toxicology จาก Institut Jean Lamour, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#Research #Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน