สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

29/12/2565 18:30:28น. 253
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในการประชุมการพิจารณา(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
29/12/2565 18:30:28น. 253
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

#EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน