มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ

3/1/2566 15:51:45น. 142
นิสิตพิการ
          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมาย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสภาคนพิการสากลทุกประเภทประจำจังหวัดฯ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารปฏิบัติธรรม วันศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

          ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย เวทีเสวนา "นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการต้องมีงานทำ " การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การมอบป้ายศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ การมอบป้าย Accessibility ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา การมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมด้านคนพิการ ผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ กิจกรรมนันทนาการ และการมอบของที่ระลึกแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงาน โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ เครือข่ายคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 550 คน เข้าร่วมงานฯ    

facebooktwitterline


ภาพ :   งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
3/1/2566 15:51:45น. 142
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ

#sdg5 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน