คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

6/1/2566 14:38:59น. 313
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖


       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง CE ๑๔๒๐๖ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วม โดยโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในคณะฯ กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การถวายน้ำปานะ การสวดมนต์ไหว้พระและวางประทีป รับฟังพระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารและไทยทานแด่พระสงฆ์โดยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นรับฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการทำงาน และในตอนท้าย มีการรับพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์อีกด้วย        


 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข้อมูล/ข่าว : หน่วยกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
6/1/2566 14:38:59น. 313
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน