วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส

9/1/2566 16:27:21น. 105
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหาร และประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส
   วันที่ 9 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานในองค์กร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/1/2566 16:27:21น. 105
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน