องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

10/1/2566 11:33:02น. 97
กีฬาสี อบกน
วันที่ 8 มกราคม 2566 องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้นำนิสิต โดยมีนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต และผู้นำนิสิตได้แก่ สภานิสิต องค์การนิสิต เวียง และสารวัตรนิสิต ทำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดความสามัคคีของผู้นำนิสิตและบุคลากรผ่านกีฬา ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
10/1/2566 11:33:02น. 97
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

#sdg5 #sdg17
#sdg3 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน