ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11/1/2566 15:21:14น. 127
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำรองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ “นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรควบระดับปริญาตรี 2 ปริญญา” ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
11/1/2566 15:21:14น. 127
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน