นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2566

12/1/2566 15:05:35น. 106
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นางสาวอุบลฉาย ลายใส นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และนางสาวศรทิพย์ สุวรรณรินทร์ นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการคัดเลือกธิดาข้าวทิพย์และรองธิดาข้าวทิพย์ ทำหน้าที่กวนข้าวทิพย์

ซึ่งนางสาวอุบลฉาย ลายใส นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2566

ธิดาข้าวทิพย์ หมายถึง การจำลองเป็นนางสุชาดา เพื่อกวนข้าวทิพย์และถวายข้าวมผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมธุปายาสแด่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม (ข้อมูลจากเวียง มหาวิทยาลัยพะเยา)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/1/2566 15:05:35น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2566

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน