สาขา SE คณะ ICT นำนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

12/1/2566 16:50:02น. 93
SE ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
      เมื่อวันที่ 8 – 11 มกราคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ดร.ณัฐพล หาญสมุทร, อาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว, และดร.อภิวัฒน์ บุตรวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดปทุมธานี และ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0
        บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และจัดหา Solution ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ ทั้งด้าน Hardware, System Software และ Application Software โดยมุ่งเน้นการผลิตการออกแบบและพัฒนา Application Software ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีศิษย์เก่าของคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยสู่วัยทำงาน
     ในส่วนของคูโบต้าฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำและให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าแก่เกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มพาชมฟาร์มที่มีเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ ซึ่งนำเสนอทั้งนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และเครื่องจักรกลรุ่นใหม่ต่าง ๆ ที่ผสมผสานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันสมัย ซึ่งนิสิตได้ให้ความสนใจในการนำระบบ IoT มาใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรชนิดต่าง ๆ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
12/1/2566 16:50:02น. 93
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา SE คณะ ICT นำนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #SE_ICT #SEศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน