กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ Good health & Good life

12/1/2566 23:10:17น. 108
ตลาดนัดสุขภาพ
วันที่ 11 มกราคม 2566  งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ Good health & Good life และตลาดนัดสุขภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตด้านสุขภาพโดยใช้ extra curriculum เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยภายในกิจกรรมมีการออกกำลังกาย Body Combat การวัดสมรรถภาพทางกายและนวดสปอร์ต การออกบูธให้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ การออกบูธให้คำปรึกษาทางโภชนาการ การสาธิตทำอาหารสุขภาพ การแข่งขันทำพิซซ่า โดยได้รับเกียรติจากดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มาเป็นประธานในครั้งนี้ และคณะผู้บริหาร มาร่วมออกกำลังและเยี่ยมยมตลาดนัดสุขภาพ ในการนี้กองกิจการนิสิตขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ,สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
12/1/2566 23:10:17น. 108
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ Good health & Good life

#sdg3 #sdg4 #sdg17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน