วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

14/1/2566 16:09:14น. 88
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   วันที่ 14 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นของการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/1/2566 16:09:14น. 88
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน