เสวนาวิชาการหัวข้อ “กระบวนยุติธรรมทางเลือก :ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย”

15/1/2566 17:43:18น. 197
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา, ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์   นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท และ นิสิตระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม เสวนาวิชาการหัวข้อ “กระบวนยุติธรรมทางเลือก :ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย” และถ่ายทอดสด ผ่านเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา, ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท และ นิสิตระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม เสวนาวิชาการหัวข้อ “กระบวนยุติธรรมทางเลือก :ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย” และถ่ายทอดสด ผ่านเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการกฤษฎีกา อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กฤตพร จุใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/1/2566 17:43:18น. 197
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เสวนาวิชาการหัวข้อ “กระบวนยุติธรรมทางเลือก :ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน