นักเรียน สาธิต มพ. เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง โดนนิสิตคณะนิติศาสตร์

17/1/2566 9:33:44น. 63
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00น. ที่ผ่านมา รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับอาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดกิจกกรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการคลินิกสอนเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย โดยมุ่งเสริมทักษะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียน พร้อมกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้านกฎหมายได้อย่างดีเยี่ยม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นผู้ประสานงาน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
17/1/2566 9:33:44น. 63
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียน สาธิต มพ. เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง โดนนิสิตคณะนิติศาสตร์

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน