คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 3"

17/1/2566 9:58:08น. 533
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 3"
วันที่ 13 มกราคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 3" Creative Market ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงมีนิสิตออกร้านจำหน้ายอาหารภายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/1/2566 9:58:08น. 533
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน