สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “Cervicogenic Headache"

17/1/2566 11:33:06น. 96
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “Cervicogenic Headache"

          สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “Cervicogenic Headache" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์เวชปฏิบัติทางประสาทวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสมองและความผิดปกติทางประสาทวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.กภ.สุรีพร อุทัยคุปต์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกคอ จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้มีนักกายภาพบำบัดและอาจารย์กายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 60 ท่าน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
17/1/2566 11:33:06น. 96
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “Cervicogenic Headache"

#คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #สาขากายภาพบำบัด #PT #UP #AHS
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน