โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมอบรม "ครูที่ปรึกษาผู้เยียวยาใจ" เสริมสร้างเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่คุณครูและครูหอพัก

17/1/2566 14:42:39น. 83
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “ครูที่ปรึกษาผู้เยียวยาใจ” ในโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม อาจารย์จุฑารัตน์ เปลวทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาควิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษากับอาจารย์และครูหอพัก สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
17/1/2566 14:42:39น. 83
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมอบรม "ครูที่ปรึกษาผู้เยียวยาใจ" เสริมสร้างเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่คุณครูและครูหอพัก

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #วิชาแนะแนว #กิเทคนิคการให้คำปรึกษา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน