คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (LAW YOUNG CLUB) ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO

19/1/2566 10:14:39น. 60
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (LAW YOUNG CLUB) ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่1 ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี การทำงานร่วมกันเป็นทีม และแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดเตรียมงานวันรับน้องอย่างสร้างสรรค์ นำโดย ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรม workshop วิทยากรประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
4. นางสาวสรณี เกิดทอง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณลภัส ปัญญาวงค์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
19/1/2566 10:14:39น. 60
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (LAW YOUNG CLUB) ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO

#กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี #YLO #นิติศาสตร์ #นิติมพ #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน