กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด”

19/1/2566 15:46:33น. 236
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปนัดดา ทรัพย์นภาพันธ์ (ครูน้ำ ดีไซน์มี) Content Creator เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) จำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน ณ ห้อง UB 001 – 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
19/1/2566 15:46:33น. 236
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด”

#หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน