วิทยาลัยการจัดการ ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสมาคม (IEEE Rgion 10) และ คณะกรรมการบริหารสมาคม (IEEE Thailand Section)

20/1/2566 10:13:43น. 59
บริการเช่าสถานที่
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (IEEE Rgion 10) และ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
วันที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (IEEE Rgion 10) และ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ในการประชุมและแลกเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมในทุกระดับ ทั้งในกลุ่มนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และสมาชิกวิศวกรในทุกสายงาน โดยมี ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และตัวแทนกรรมการบริหารฯประจำประเทศไทยให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้อง L808 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้บริการห้องประชุม ห้องอบรม-สัมมนาขนาดย่อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม-สัมมนาแก่สังคมและบุคคลภายนอก ณ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ทางออก 5)
สำหรับผู้ที่สนใจเช่าห้องประชุม ห้องอบรม-สัมมนา สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.upcm.up.ac.th/aboutus/co-working สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 02 655 3700 ,02 655 1100


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการจัดการ   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
20/1/2566 10:13:43น. 59
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสมาคม (IEEE Rgion 10) และ คณะกรรมการบริหารสมาคม (IEEE Thailand Section)

##บริการเช่าสถานที่ # ##Co-working space
#sdg1 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน