คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง แกนนำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

20/1/2566 21:39:32น. 1114
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง แกนนำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20 มกราคม 2566
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง แกนนำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด คุณสิริรำไพ ภูธรใจ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะทีมวิทยากร
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมอนามัย นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมอนามัย และคุณจารุวรรณ จงวนิช ผู้ประสานงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และแนะนำและสาธิตการใช้ Application BSE


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/1/2566 21:39:32น. 1114
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน