คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2

23/1/2566 12:09:03น. 479
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยมี แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอรไซด์ จังหวัดพะเยา

     การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษณา รักษมณี อาจารย์แพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ Basic Princliples of outcome-based curriculum มคอ. 2- มคอ.7 และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน WFME, การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning, Case-based learning, Team-based learning และ Simulation-based education 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/1/2566 12:09:03น. 479
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน