คณะนิติศาสตร์ และชมรมสิทธิมนุษยชน ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบี

24/1/2566 13:35:21น. 47
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชมรมสิทธิมนุษยชน  ได้จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ในมหาวิทยาลัยพะเยา และตัวแทนนิสิตที่ไร้สัญชาติ  เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วน  เพื่อช่วยดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ปัญหานิสิตไร้สัญชาติ (ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมกับ คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชมรมสิทธิมนุษยชน ได้จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ในมหาวิทยาลัยพะเยา และตัวแทนนิสิตที่ไร้สัญชาติ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วน เพื่อช่วยดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ปัญหานิสิตไร้สัญชาติ (ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน) ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
24/1/2566 13:35:21น. 47
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ และชมรมสิทธิมนุษยชน ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบี

#นิสิตไร้สัญชาติ # มหาวิทยาลัยพะเยา #ความร่วมมือ #ลดความเหลื่อมล้ำ #sdg10
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน