บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรครั้งที่ 1/2566

25/1/2566 13:45:28น. 101
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมงานประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรครั้งที่ 1/2566 โดยทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ได้จัดทำจัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจร (สสทน.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดรวม 17 จังหวัด สสทน. จำนวน 300 คน มีการจัดกิจกรรม สหพันธ์สัญจร หมุนเวียนไปประชุม และเยี่ยมเยียนเพื่อนกรรมการและเพื่อนสมาชิก สสทน. จังหวัดต่างๆ

และในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา ซึ่งเป็นสมาชิกของ สสทน. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดพะเยา ที่จะให้คณกรรมการบริหารและสมาชิก สสทน ของทุกจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น ได้มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยา พบปะแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่ๆที่น่าสนใจของจังหวัดพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
25/1/2566 13:45:28น. 101
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรครั้งที่ 1/2566

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน