มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

25/1/2566 16:26:32น. 57
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM (ออนไลน์) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะที่มีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 4 คณะ 6 หลักสูตร ได้แก่
1. คณะสหเวชศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต)
2. คณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
3. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
25/1/2566 16:26:32น. 57
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

#กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน