คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา

14/2/2566 13:46:59น. 103
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา นำโดย คุณศักดิ์สิริ เลิศบรรลือชัย ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


วัตถุประสงค์ของการทำความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการพัฒนานิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลร่วมกัน และร่วมพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบการของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จังหวัดพะเยาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบและจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาและเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการทั่วภาคเหนืออีกด้วย


ภายหลังจากการพิธีลงนามได้เสร็จสิ้นลง ได้มีการปรึกษาหารือ และหาแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการฯ ร่วมถึงการกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา อีกด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
14/2/2566 13:46:59น. 103
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน