คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

22/2/2566 10:44:41น. 330
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

         เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้  เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 ให้มุ่งสู่การเป็น สำนักงานสีเขียวที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
22/2/2566 10:44:41น. 330
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน