ประชุมรับฟังแนวทางในการเข้าร่วมประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับคณะและหน่วยงานที่สนใจผ่านระบบ zoom cloud meeting ประจำปี พ.ศ. 2566

22/2/2566 15:40:55น. 342
งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอคารสถานที่  คร.ปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงาน ได้ร่วมประชุมกับคณะและหน่วยงาน ที่สนใจรับฟังแนวทางในการเข้าร่วมประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ zoom cloud meeting เพื่อให้การดำเนินงานเตรียมความพร้อมคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ หอประชุมพญางำเมือง        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์ ,จงกลณี ลอยประดิษฐ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์ , นพรัตน์ คำปุก   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
22/2/2566 15:40:55น. 342
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน