กองอาคารสถานที่ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสำนักงานสีเขียว

24/2/2566 10:39:12น. 76
งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

กองอาคารสถานที่ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่หน่ายงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ห้องประชุม R206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา            

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์ ,จงกลณี ลอยประดิษฐ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์ , นพรัตน์ คำปุก   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
24/2/2566 10:39:12น. 76
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองอาคารสถานที่ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสำนักงานสีเขียว

#กองอาคารสถานที่
#sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน